Προσλήψεις 13 ατόμων στο Δ. Ρήγα Φεραίου

Ο δήμος Ρήγα Φεραίου ανακοινώνει την πρόσληψη 13 εργατών πρασίνου μέχρι 5 ημερομίσθια το μήνα Απρίλιο για την κάλυψη εποχικών αναγκών.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΔΗΜΟΣ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ, ΕΡΓΑΤΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ