Προσλήψεις 12 ατόμων στο Δ. Ανδρίτσαινας-Κρεστένων

Ο ∆ήµαρχος Ανδρίτσαινας – Κρεστένων ανακοινώνει την πρόσληψη 12 ατόµων µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, για την κάλυψη δράσεων πυρασφάλειας του ∆ήµου Ανδρίτσαινας – Κρεστένων Ηλείας για το έτος 2018.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ – ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ