Προσλήψεις 11 ατόμων στο Δ. Σαμοθράκης

O δήμος Σαμοθράκης ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού 11 ατόμων, προς κάλυψη εκτάκτων και επειγουσών αναγκών για την αντιμετώπιση ζημιών στις υποδομές ύδρευσης που προκλήθηκαν από την θεομηνία της 25ης και 26ης Σεπτεμβρίου 2017.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ