Προσλήψεις 10 υδρονομέων στο Δ. Δίου-Ολύμπου

Ο δήμος Δίου-Ολύμπου ανακοινώνει την πρόσληψη 10 υδρονομέων με σύμβαση ΙΔΟΧ για την αρδευτική περίοδο 2018.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΥΔΡΟΝΟΜΕΙΣ, ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ