Προσλήψεις 10 Γραμματέων σε 4 υπουργεία μέσω ΑΣΕΠ

Το ΑΣΕΠ κοινοποίησε 10 ανακοινώσεις που αφορούν ισάριθμες προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσεων Γραμματέων στα Υπουργεία: Πολιτισμού και Αθλητισμού, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Δικαιοσύνης – Διαφάνειας & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Οικονομίας & Ανάπτυξης.

Θέση Διοικητικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού

20ΕΣ/2018

Θέση Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.) του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

21ΕΣ/2018

Θέση Ειδικού Τομεακού Γραμματέα της Ειδικής Γραμματείας Κοινωνικής Ένταξης των Ρομά του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

22ΕΣ/2018

Θέση του Τομεακού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

23ΕΣ/2018

Θέση του Τομεακού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Αντεγκληματικής Πολιτικής του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

24ΕΣ/2018

Θέση Διοικητικού Γραμματέα του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης

48ΕΣ/2018

Θέση Τομεακού Γραμματέα στη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης

49ΕΣ/2018

Θέση Τομεακού Γραμματέα στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης

50ΕΣ/2018

Θέση Τομεακού Γραμματέα στη Γενική Γραμματεία Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης

51ΕΣ/2018

Θέση Τομεακού Γραμματέα στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων και Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης

52ΕΣ/2018

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΑΣΕΠ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ, ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ