Προσλήψεις 10 φυλάκων στο Δ. Περιστερίου

O δήμος Περιστερίου ανακοινώνει την πρόσληψη δέκα (10) ΥΕ Φυλάκων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
ορισμένου χρόνου για χρονικό διάστημα 2 μηνών για την αντιμετώπιση έκτακτων εποχικών αναγκών του Δημοτικού Κολυμβητηρίου στην οδό Αραχόβης και Τζων Κέννεντυ.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ, ΦΥΛΑΚΕΣ