Προσλήψεις 10 εργατών στο Δ. Ρήγα-Φεραίου

O δήμος Ρήγα Φεραίου θα προσλάβει 10 εργάτες πρασίνου μέχρι 5 ημερομίσθια κατ’ άτομο το μήνα Φεβρουάριο.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΔΗΜΟΣ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ