Πρόσληψη βρεφονηπιοκόμου στο Δ. Αμυνταίου

Το Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης – Αθλητισμού του Δήμου
Αμυνταίου ύστερα από την υπ’ αριθ. 05/2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού Ενός (1) ατόμων, προς κάλυψη των αναγκών των Παιδικών Σταθμών για τις εξής κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητες, με τα αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα και χρονική περίοδο:

Μετά την παρέλευση του διμήνου λύεται αυτοδίκαια η σχέση εργασίας.

Οι υποψήφιοι για τις προσλήψεις θα πρέπει να είναι ηλικίας 18 έως 65 ετών, να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα, με επιφύλαξη των ειδικών διατάξεων του άρθρου 4 παρ. 6 του Ν. 2207/1994 και να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλόλητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων τους.

Το Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης – Αθλητισμού του Δήμου Αμυνταίου καλεί όσους/όσες επιθυμούν, να υποβάλλουν την αίτηση τους, εντός πέντε (05) ημερών από την επόμενη της δημοσίευσης της παρούσας ανακοίνωσης (05-03- 2018) με τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

1. Φωτοαντίγραφο των δυο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.
2. Βεβαίωση ΟΑΕΔ για τον χρόνο ανεργίας.
3. Τίτλος σπουδών.
4. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.
5. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα.

Η παρούσα να αναρτηθεί στο χώρο των ανακοινώσεων του Δήμου Αμυνταίου και στα ΚΕΠ του Δήμου.

Η κατάθεση των αιτήσεων θα πραγματοποιείται στο γραφείο του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης – Αθλητισμού του Δήμου Αμυνταίου, καθημερινά από 07:30 έως 15:30 , στην διεύθυνση Γρ. Νικολάϊδη 2, Κτίριο Δημαρχείου Αμυνταίου, 4ος Όροφος, υπεύθυνος υπάλληλος κος Μπούτσης Παναγιώτης τηλ. 2386 3 50165. Έντυπα αιτήσεων καθώς και υπεύθυνες δηλώσεις διατίθενται στο γραφείο του Ν.Π.Δ.Δ.

ΛΗΞΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: Δευτέρα 12 Μαρτίου 2018 και ώρα 15:00 μμ

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ, ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΣ


ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

ΕΓΓΡΑΦΗ NEWSLETTER

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΠΡΩΤΟΙ ΓΙΑ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ!

[yield_ad_afto_invideo]