Πρόσληψη βοηθού βρεφοκόμου στο Δ. Σιντικής

Το ΝΠΔΔ Πρόνοια και Αγωγή Δήμου Σιντικής. ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου διάρκειας δύο μηνών,  ενός ατόμου, προς κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΔΗΜΟΣ ΣΙΝΤΙΚΗΣ, ΒΟΗΘΟΣ ΒΡΕΦΟΚΟΜΟΥ