Πρόσληψη Τοπογράφου Μηχανικού στο Δ. Πέλλας

Ανακοινώνεται η πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά ενός ατόμου για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου Πέλλας, (με κάλυψη της δαπάνης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους) που εδρεύει στα Γιαννιτσά.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ, ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ