Πρόσληψη τοπογράφου μηχανικού στο Δ. Αλμωπίας

O δήμος Αλμωπίας ανακοινώνει την πρόσληψη τοπογράφου μηχανικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου
χρόνου, συνολικά ενός ατόμου για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Τεχνικής Υπηρεσίας.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ, ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ