Πρόσληψη τεχνικού υπολογιστών στην Ανώτερη Σχολή Τουριστικής Εκπαίδευσης Κρήτης

H ΑΣΤΕΚ που εδρεύει στον Άγιο Νικόλαο ανακοινώνει την πρόληψη ενός τεχνικού πληροφορικής για την κάλυψη εποχικών αναγκών.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΚΡΗΤΗ, ΑΣΤΕΚ, ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ