πρόσληψη-παθολόγου-στο-δ-μεταμόρφωση-322987
ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ | 18.01.2018 | 11:49

Πρόσληψη παθολόγου στο Δ. Μεταμόρφωσης

Ανακοινώνεται η σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου για την κάλυψη των αναγκών των Κ.Α.Π.Η. του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής της Δ/νσης Κοινωνικής και Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας του Δήμου Μεταμόρφωσης.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ