Πρόσληψη ορθοπεδικού στο Δ. Νεάπολης-Συκεών

Το ∆ηµοτικό Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Νεάπολης – Συκεών ανακοινώνει τη σύναψη σύµβασης µίσθωσης έργου µε συνολικά έναν Ορθοπεδικό για την κάλυψη παροχή υπηρεσιών ιατρικής περίθαλψης και παρακολούθησης, την Ιατρική υποστήριξη, την παροχή ιατρικών οδηγιών, την εξέταση, την χορήγηση φαρµακευτικής αγωγής και συνταγογράφησης, την παραποµπή για παρακλινικές εξετάσεις, συνολικής διάρκειας έως ένα έτος.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ ΣΥΚΕΩΝ, ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΣ