Πρόσληψη ωρομίσθιου εκπαιδευτικού προσωπικού στο υπ. Εθνικής Άμυνας

Το υπουργείο Εθνικής Άμυνας προκηρύσσει την πλήρωση εκπαιδευτικού-διδακτικού προσωπικού για την κάλυψη των αναγκών του 4ου Διεθνούς Τμήματος Σπουδών.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ