πρόσληψη-νοσηλευτή-στο-δ-χανίων-406739
ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ | 31.01.2018 | 13:09

Πρόσληψη νοσηλευτή στο Δ. Χανίων

Η ΚΕΠΠΕΔΗΧ-ΚΑΜ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός ατόμου ειδικότητας Νοσηλευτών/τριών ΔΕ, για την κάλυψη έκτακτων και κατεπειγουσών αναγκών της.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ