Πρόσληψη νηπιαγωγού στο Δ. Ανωγείων

Aνακοινώνεται η πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά ενός ατόμου για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών απουσίας τακτικού μοναδικού στον κλάδο του υπαλλήλου ΠΕ Νηπιαγωγών αντίστοιχης ειδικότητας του Δήμου Ανωγείων (για τον Δημοτικό Παιδικό Σταθμό Ανωγείων).

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΣ, ΔΗΜΟΣ ΑΝΩΓΕΙΩΝ