Πρόσληψη ναυαγοσώστη στο Δ. Ικαρίας

Ο δήμος Ικαρίας θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού ενός ατόμου, για χρονικό διάστημα 3 μηνών, προς κάλυψη κατεπειγουσών αναγκών του Δήμου Ικαρίας (πολυσύχναστη παραλία Μεσακτής).

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΔΗΜΟΣ ΙΚΑΡΙΑΣ, ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗΣ