Πρόσληψη κτηνιάτρου στο Δ. Γρεβενών

Ο ∆ήµος Γρεβενών ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό µε σύµβαση εργασίας Ιδιωτικού ∆ικαίου Ορισµένου Χρόνου, συνολικού αριθµού Ενός [01] ατόµου, για την κάλυψη εποχικών αναγκών στη διαχείριση αδέσποτων ζώων της υπηρεσίας του ∆ηµοτικού Κτηνιατρείου.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ, ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΕΙΑ


Αφήστε μια απάντηση