Πρόσληψη καθαριστή στο Δ. Άνδρου

Ανακοινώνεται η πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός  ατόμου για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου Άνδρου.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ, ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΟΥ