Πρόσληψη υπαλλήλου στο Δ. Αριστοτέλη

Ο δήμος Αριστοτέλη ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά ενός (1) ατόμου για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών αναγκών της Μουσικής Σχολής Αρναίας του Αριστοτελείου Πνευματικού Κέντρου, που εδρεύει στην Αρναία Χαλκιδικής.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΔΗΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ, ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ


Αφήστε μια απάντηση