Πρόσληψη οικονομολόγου στο Δ. Κεντρικών Τζουμέρκων

Ο δήμος Κεντρικών Τζουμέρκων ανακοινώνει την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά ενός ατόµου για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Οικονοµικής Υπηρεσίας µε σκοπό να βοηθήσει στην αύξηση της είσπραξης των εσόδων.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ