Πρόσληψη ειδικού συνεργάτη στο Δ. Σερίφου

Ο δήμαρχος Σερίφου ανακοινώνει την πρόσληψη ενός Ειδικού Συνεργάτη Δημάρχου, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου και ως τη λήξη της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, ο οποίος θα απασχολείται ως σύμβουλος του δημάρχου.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ, ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΙΦΟΥ