Πρόσληψη ειδικού συνεργάτη στο Δ. Αποκορώνου

Ο δήμαρχος Αποκορώνου ανακοινώνει στους/τις ενδιαφερόμενους/νες να υποβάλουν σχετική αίτηση με σύντομο βιογραφικό
σημείωμα και αποδεικτικά των προσόντων τους, σχετικά με την πλήρωση μίας θέσης ειδικού συνεργάτη, απόφοιτης/ου Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, με επαρκείς γνώσεις και σημαντική εμπειρία σε θέματα Κατασκευής Υδραυλικών και λοιπών Τεχνικών Έργων, καθώς και πάσης φύσεως Τοπογραφικές Εργασίες.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ, ΔΗΜΟΣ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ