Πρόσληψη ειδικού συμβούλου στο Δ. Ήλιδας

Ο Δήμαρχος Ήλιδας καλεί τους/τις ενδιαφερόμενους/νες να υποβάλλουν σχετική αίτηση με σύντομο βιογραφικό σημείωμα και αποδεικτικά των προσόντων τους, σχετικά με την πλήρωση μίας θέσης Ειδικού Συμβούλου σε θέματα Πολιτισμού .

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ, ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ