Πρόσληψη γιατρού στο Δ. Δάφνης-Υμηττού

To ΝΠΔΔ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΑΦΝΗΣ – ΥΜΗΤΤΟΥ προτίθεται να συνάψει σύμβαση μίσθωσης έργου με έναν Ιατρό με ειδικότητα Γενικής Ιατρικής για την παροχή ιατρικής φροντίδας και φυσικού ελέγχου της υγείας των ηλικιωμένων μελών των ΚΑΠΗ ΔΗΜΟΥ ΔΑΦΝΗΣ – ΥΜΗΤΤΟΥ.

Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι για ένα έτος, αρχομένης από την υπογραφή της σύμβασης. Το ποσό της συνολικής αμοιβής ανέρχεται στο ποσό των οκτώ χιλιάδων ευρώ (8.000,00 €).

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΓΙΑΤΡΟΣ, ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΗΣ- ΥΜΗΤΤΟΥ