Πρόσληψη Γενικού Διευθυντή στην Αναπτυξιακή Νέστου

Η Αναπτυξιακή Νέστου ανακοινώνει την προκήρυξη για την διαδικασία πρόσληψης Γενικού Διευθυντή με τα κάτωθι απαιτούμενα προσόντα:

1. Να είναι κάτοχος πτυχίου ΠΕ/ΤΕ Διοικητικού & Οικονομικού – Λογιστικής.
2. Να έχει πιστοποιηθεί για την Λογιστική Τάξη Α! τουλάχιστον μια πενταετία (5).
3. Προϋπηρεσία στο αντικείμενο της λογιστικής τουλάχιστον 15 έτη.
4. Προϋπηρεσία στο αντικείμενο της λογιστικής σε φορείς του ευρύτερου δημοσίου τομέα τουλάχιστον 5 έτη.
5. Βεβαίωση γνώσης προγραμματισμού Η/Υ & Λογιστικών εφαρμογών με χρήση Η/Υ.
 Για τους υποψήφιους συμμετέχοντες θα υπάρχει και η διαδικασία της συνέντευξης.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν την αίτηση τους με τα αντίστοιχα δικαιολογητικά και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση, Αναπτυξιακή Νέστου Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία Ο.Τ.Α., οδός Πρεμέτης, Τ.Κ. 64200 – Χρυσούπολη Καβάλας, απευθύνοντας την στο πρωτόκολλο (τηλ. Επικοινωνίας 2591 350118).

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι επτά (7) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και ξεκινά από την ανάρτησης της παρούσας ανακοίνωσης στον χώρο του Δημαρχιακού Κτιρίου.

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ, ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ


ΕΓΓΡΑΦΗ NEWSLETTER

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΠΡΩΤΟΙ ΓΙΑ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ!