Πρόσληψη εξωτερικού συνεργάτη στο Αλεξάνδρειο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Αλεξάνδρειου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος
Θεσσαλονίκης (Α.Τ.Ε.Ι.Θ), στο πλαίσιο υλοποίησης του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών με τίτλο «Καινοτόμα Συστήματα Αειφόρου Αγροτικής Παραγωγής (Ακαδημαϊκό Έτος 2017- 2018)», προτίθεται να αναθέσει, μετά από διαδικασία αξιολόγησης βιογραφικών σημειωμάτων, τίτλων σπουδών, λοιπών δικαιολογητικών, σε έναν (1) εξωτερικό συνεργάτη, με σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου ορισμένης χρονικής διάρκειας.

Αντικείμενο απασχόλησης

Γραμματειακή υποστήριξη και υποστήριξη στην οικονομική Διαχείριση του Π.Μ.Σ. με ενδεικτικές αρμοδιότητες:
 Τήρηση πρωτοκόλλου,
 Παροχή πληροφοριών στους υποψήφιους φοιτητές του ΠΜΣ,
 Έκδοση πιστοποιητικών σπουδών,
 Τήρηση φακέλων φοιτητών του ΠΜΣ,
 Συνεργασία με τον διευθυντή και τους διδάσκοντες στο ΠΜΣ για τη ομαλή διεξαγωγή των λειτουργιών του ΠΜΣ.

Απαιτούμενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα
 Πτυχίο ΑΕΙ/Τμήματος Οικονομικού ή ισότιμο και αντίστοιχο τίτλο σπουδών της αλλοδαπής,
 Μεταπτυχιακό δίπλωμα με εξειδίκευση στα Χρηματοοικονομικά ή ισότιμο και αντίστοιχο τίτλο
σπουδών της αλλοδαπής,
 Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας,
 Πιστοποιημένη γνώση Η/Υ ,
 Προγενέστερη εμπειρία έξι (6) μηνών, συναφή με το αντικείμενο απασχόλησης .

Συνεκτιμώμενα πρόσθετα προσόντα – κριτήρια
 Βαθμός πτυχίου (υπό στοιχείο (1) απαιτούμενο προσόν),
 Βαθμός Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (υπό στοιχείο (2) απαιτούμενο προσόν),
 Επιπρόσθετη εμπειρία πλέον (6) μηνών, συναφή με το αντικείμενο απασχόλησης .

Χρονική διάρκεια: Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι από την ημερομηνία υπογραφή της και έως 30/06/2018 (με δυνατότητα παράτασης μέχρι τη λήξη του έργου), σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα του ΠΜΣ.

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ, ΑΤΕΙΘ


ΕΓΓΡΑΦΗ NEWSLETTER

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΠΡΩΤΟΙ ΓΙΑ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ!