Πρόσληψη εργοθεραπευτή στο Δ. Ασπροπύργου

Ο δήμος Ασπροπύργου ανακοινώνει την πρόσληψη εργοθεραπευτή με ΣΜΕ διάρκειας 12 μηνών.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ