Πρόσληψη εργάτη καθαριότητας στο Δ. Αλοννήσου

To δημοτικό Ταμείο Αλοννήσου ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός εργάτη καθαριότητας για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΔΗΜΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ