πρόσληψη-έκτακτου-προσωπικού-στο-εκκ-757381
ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ | 17.02.2023 | 15:45

Πρόσληψη έκτακτου προσωπικού στο ΕΚΚΕ (προκήρυξη)

Το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ), γνωστοποιεί την πλήρωση τριών (3) θέσεων έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «RaRE- Understanding risk and resilience in the Educational Performance of Refugee Children and Youth » και κωδικό 4350 που έχει ενταχθεί στο ΕΛΙΔΕΚ.

Δείτε την προκήρυξη: