Πρόσληψη εκπαιδευτικού προσωπικού στον ΕΛΓΟ-Δήμητρα

Ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ ανακοινώνει την πρόσληψη ωρομισθίου εκπαιδευτικού – διδακτικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, χρονικής διάρκειας μέχρι 9 μήνες και όχι πέραν από την λήξη του διδακτικού έτους 2018-2019, προκειμένου να αντιμετωπισθούν ανάγκες στα εκπαιδευτικά προγράμματα των Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑ.Σ).

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ, ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ