Πρόσληψη εκπαιδευτικού προσωπικού στη ΔΣΕΝ/ΣΠΜ Μακεδονίας

Η ΔΣΕΝ/ΣΠΜ/ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ προτίθεται να προσλάβει για το εκπαιδευτικό έτος 2018- 2019 και συγκεκριμένα 10 ωρομίσθιους καθηγητές για να διδάξουν μαθήματα της ειδικότητας ως εξής :

α) Μέχρι τρεις (03) Πλοίαρχοι Α΄Τάξης Ε.Ν.
β) Δύο Πλοίαρχοι Β΄Τάξης Ε.Ν.
γ) Ένα (01) Βοηθό πρακτικών εφαρμογών (Πλοίαρχος Γ΄Τάξης Ε.Ν. ή Ναύκληρος).
δ) Έναν Ιατρό.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ, ΔΣΕΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ