Πρόσληψη εκπαιδευτικού προσωπικού στη Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας

αστυνομικός

Η Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας ανακοινώνει τον αναγκαίο αριθμό τακτικών και αναπληρωματικών καθηγητών/ριών, που θα διορισθεί για να καλύψει τις ανάγκες διδασκαλίας κατά το εκπαιδευτικό έτος 2021 – 2022.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες, καλούνται να υποβάλουν στη Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας Λ. Θρακομακεδόνων 101, Τ.Κ. 13679 – Αχαρναί Αττικής, τα προαναφερόμενα δικαιολογητικά μέχρι και την Τετάρτη 28/4/2021 μόνο ταχυδρομικά (συστημένα, με ευκρινή τη σφραγίδα ταχυδρομείου). Μετά την ημερομηνία αυτή δεν θα γίνονται δεκτές αιτήσεις.

Οι υποψήφιοι/ες πρέπει να πληρούν τα παρακάτω απαιτούμενα γενικά προσόντα:

Να πληρούν τα προβλεπόμενα από τον Υπαλληλικό Κώδικα (ν.3528/2007, Φ.Ε.Κ. Α – 26/9-2- 2007, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) προσόντα και να μην εμπίπτουν στα κωλύματα διορισμού αυτού, ήτοι:
 Να έχουν την ελληνική ιθαγένεια ή την ιθαγένεια Κράτους Μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 Να μη έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα.
 Να μην εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρ. 8 και 9 του ν. 3528/2007 (Φ.Ε.Κ. Α – 26/9- 2-2007), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 Να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν νόμιμα απαλλαγεί από αυτές (για τους άρρενες υποψηφίους).
 Να έχουν υγεία και αρτιμέλεια που να επιτρέπουν την άσκηση των καθηκόντων που πρόκειται να τους ανατεθούν και να μην πάσχουν από λοιμώδη ή μεταδοτικά νοσήματα.

2. Οι κάτοχοι δημόσιας θέσης να μην υπόκεινται στους περιορισμούς των νόμων 1256/1982 και 1305/1982 (περί πολυθεσίας).

3. Να μην έχουν υπερβεί το 67ο έτος της ηλικίας τους κατά την 31η Δεκεμβρίου του έτους διορισμού τους.

4. Οι υποψήφιοι/ες που δεν προέρχονται από αστυνομικούς πρέπει υποχρεωτικά να κατέχουν τίτλο σπουδών ελληνικού ή ισότιμου αναγνωρισμένου αλλοδαπού Πανεπιστημίου, που να ανταποκρίνεται στο γνωστικό αντικείμενο που επιθυμούναιτούνται να διδάξουν.
5. Για τους/τις υποψήφιους/ες εν ενεργεία αστυνομικούς, πρέπει να έχουν αξιολογηθεί ως «εξαίρετοι/ες» κατά τα τελευταία τρία έτη, να έχουν κριθεί ευμενώς από τα αρμόδια
συμβούλια κατά την τελευταία κρίση και να μην έχουν τιμωρηθεί για πειθαρχικά παραπτώματα. Σε περίπτωση κατά την οποία ο αριθμός των προκηρυχθεισών θέσεων δεν καλυφθεί από υποψηφίους/-ες με το τελευταίο προσόν, τότε θα εξετάζεται το ενδεχόμενο διορισμού υποψηφίου αιτούντα, ο οποίος/-α έχει τιμωρηθεί για πειθαρχικό παράπτωμα, το οποίο επισύρει την επιβολή κατώτερης πειθαρχικής ποινής.

6. Οι υποψήφιοι/ες εν συντάξει αστυνομικοί ή στρατιωτικοί να έχουν αποστρατευθεί ως ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους, να διαθέτουν επαγγελματική πείρα και μόρφωση στο αντικείμενο που επιθυμούν – αιτούνται να διδάξουν, η οποία να προκύπτει από την υπηρεσία τους στο Σώμα και την επιμόρφωσή τους στο αντικείμενο και να διαθέτουν διδακτική ικανότητα και πείρα.
7. Οι υποψήφιοι/ες στις αθλητικές ομάδες να είναι μέχρι την ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών της παρούσας προκήρυξης, καταχωρημένοι στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Προπονητών της Γεν. Γραμματείας Αθλητισμού του αθλήματος που αιτούνται το διορισμό τους.

8. Στους αστυνομικούς περιλαμβάνονται οι Ειδικοί Φρουροί και οι Συνοριακοί Φύλακες.

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ, ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ


ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

ΕΓΓΡΑΦΗ NEWSLETTER

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΠΡΩΤΟΙ ΓΙΑ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ!