Πρόσληψη ειδικού συμβούλου στην περιφέρεια Αττικής

H περιφέρεια Αττικής ανακοινώνει την πλήρωση μίας θέσεως ειδικού συμβούλου για την κάλυψη των αναγκών της Αντιπεριφερειάρχη για θέματα Πολιτισμού της Περιφέρειας Αττικής.

Η πρόσληψη θα γίνει με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, η διάρκεια της οποίας ακολουθεί τη θητεία της Αντιπεριφερειάρχη για την επικουρία της οποίας προσλαμβάνεται
και δεν μπορεί να υπερβαίνει τη θητεία της περιφερειακής περιόδου εντός της οποίας πραγματοποιείται. Η πρόσληψη θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 243 του Ν.
3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως έχει αντικατασταθεί με το άρθρο
214 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α/19-7-2018) «Πρόγραμμα Κλεισθένης» και με το άρθρο 15 του Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ 134/τ.Α’/09-08-2019).

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ


ΕΓΓΡΑΦΗ NEWSLETTER

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΠΡΩΤΟΙ ΓΙΑ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ!