Πρόσληψη δημοσιογράφου στην Π. Θεσσαλίας

Ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας ανακοινώνει ότι θα προσλάβει έναν (1) Δημοσιογράφο
και Δημοσίων Σχέσεων της Περιφέρειας Θεσσαλίας, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου ορισμένου χρόνου, που διαρκεί όσο και η θητεία του Περιφερειάρχη.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ, ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ


Αφήστε μια απάντηση