Πρόσληψη δικηγόρου στο Δ. Μοσχάτου-Ταύρου

Ο δήμος Μοσχάτου-Ταύρου ανακοινώνει την πλήρωση με επιλογή μίας θέσης δικηγόρου παρ’ Αρείω Πάγω, μέλους του
Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, με σχέση έμμισθης εντολής.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ, ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟ-ΤΑΥΡΟΥ