Πρόσληψη Δασκάλου Μουσικής στο Δ. Παγγαίου

Τον προγραμματισμό πρόσληψης με σύναψη σύµβασης µίσθωσης έργου ενός  ατόµου (∆άσκαλο Μουσικής) µε σκοπό την κάλυψη αναγκών των υπηρεσιών του Μουσικού Εργαστηρίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης  ανακοινώνει ο δήμος Παγγαίου.

ΑΠΟΦΑΣΗ

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ, ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ, ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ


Αφήστε μια απάντηση