Πρόσληψη χειριστή μηχανημάτων στο Δ. Τρικκαίων

Ο Δήμος Τρικκαίων ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού ενός Χειριστή Πολυμηχανήματος UNIMOG, για την αντιμετώπιση εποχιακών και πρόσκαιρων αναγκών κάλυψης δράσεων πυρασφάλειας (πυροπροστασίας).

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ, ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ