πρόσληψη-χειριστή-μηχανημάτων-στο-δ-τ-323857
ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ | 22.01.2018 | 10:58

Πρόσληψη χειριστή μηχανημάτων στο Δ. Τεμπών

Ανακοινώνεται η πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός ατόμου για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών, με κάλυψη της δαπάνης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους, του Δήμου Τεμπών.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ