Πρόσληψη χειριστή μηχανημάτων έργου στο Δ. Λέσβου

O δήμος Λέσβου ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό ΔΕ Χειριστή μηχανημάτων έργου με ικανότητα οδήγησης τσάπας –
εκσκαφέα) με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ενός ατόμου, προς αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών πυρασφάλειας.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ, ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ