Πρόσληψη χειριστή μηχανημάτων έργων στο Δ. Αμπελοκήπων-Μενεμένης

Ο Δήμος Αμπελοκήπων – Μενεμένης ύστερα από την υπ’ αριθ. 70/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, επιθυμεί να προσλάβει έναν (1) Χειριστή μηχανημάτων έργων ΔΕ (φορτωτή – εκσκαφέα), με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) μηνών, προκειμένου να αντιμετωπισθούν οι έκτακτες, απρόβλεπτες και κατεπείγουσες ανάγκες των ανταποδοτικών υπηρεσιών καθαριότητας & ηλεκτροφωτισμού, που προέκυψαν από την εμφάνιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19.

Οι υποψήφιοι δεν πρέπει να έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 16 του Ν. 3584/07 (Κώδικας Δημοτικών & Κοινοτικών υπαλλήλων), να είναι υγιείς και αρτιμελείς, να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών και να έχουν τα κάτωθι κύρια τυπικά προσόντα :

α)    Ισχύουσα άδεια μηχανοδηγού – χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων Ομάδας Β΄ και Τάξης  τουλάχιστον Γ΄ σύμφωνα με το π.δ 31/1990 ή άδεια χειριστή μηχανημάτων έργων (Μ.Ε) Ομάδας Α΄ 1ης ειδικότητας του π.δ. 113/12 για τα Μ.Ε 1.3 της κατάταξης του άρθρου 2 της με αριθ. Οικ. 1032/166/φ.Γ.9.6.4 (Η)/5-3-2013 απόφασης, όπως αυτή τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις υπ΄ αριθ. οικ. 71993/301/Φ113/3-7-2015, οικ. 84123/305/Φ113/8-8-2016 και οικ. 74285/176/Φ113/9-7-2018 αποφάσεις.

β)    Ομώνυμο ή αντίστοιχο τίτλο ΙΕΚ ή Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή  Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Σχολής Επαγγελματικής Κατάρτισης ή Επαγγελματικής Σχολής ή Τεχνικών Επαγγελματικών Σχολών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολών μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ή  Ν. 3475/2006 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

Γίνεται επίσης δεκτός οποιοσδήποτε τίτλος ΙΕΚ ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή άλλος ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή αλλοδαπής, υπό την προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος υποβάλλει βεβαίωση της αρμόδιας για την έκδοση  της άδειας υπηρεσίας, ότι η ανωτέρω άδεια άσκησης επαγγέλματος χορηγήθηκε βάσει του συγκεκριμένου τίτλου είτε αυτοτελώς είτε με συνυπολογισμό και εμπειρίας.

γ)    Ισχύουσα άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελματική (Υπουργική Απόφαση 3486/1979).

Για περισσότερες διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες με το Γραφείο ανθρωπίνου δυναμικού του Δήμου, στα τηλέφωνα : 2313 313 686 και 2313 313 687.

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ, ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ, ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ


ΕΓΓΡΑΦΗ NEWSLETTER

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΠΡΩΤΟΙ ΓΙΑ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ!