Πρόσληψη αρχιφύλακα στην ΕΦΑ Πόλεως Αθηνών

Η Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού απευθύνει Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προσωρινή κάλυψη θέσης Υπεύθυνου Αρχιφύλακα της Εφορείας Αρχαιοτήτων Πόλεως Αθηνών, κατ’ άρθρο 46 παρ. 5 και 7α του ν. 4608/2019.

Α. Περιγραφή θέσης.
Ο υπεύθυνος αρχιφύλακας είναι υπάλληλος του Κλάδου ΔΕ Φύλαξης -Πληροφόρησης, ειδικότητας Ημερησίων Φυλάκων και είναι αρμόδιος για την ασφάλεια, τη φύλαξη αρχαιολογικών μουσείων, χώρων, αποθηκών αρχαιοτήτων και εν γένει αρχαιολογικών εγκαταστάσεων. Συντονίζει και εποπτεύει το αρχαιοφυλακτικό προσωπικό στην περιοχή ευθύνης του.
Επιπλέον, μεριμνά για την ευταξία και εύρυθμη λειτουργία της, καθώς και για την ευπρεπή συμπεριφορά των υπαλλήλων του Κλάδου/ Ειδικότητας ΔΕ Φύλαξης – Πληροφόρησης. Ο αρχιφύλακας οφείλει να συνδράμει το έργο των τμημάτων της ΕΦΑ, έχει δε κάθε αρμοδιότητα και υποχρέωση που προβλέπει σχετικά ο νόμος.

Β. Δικαίωμα υποβολής αίτησης Δικαίωμα υποβολής αίτησης υποψηφιότητας για τη θέση έχουν οι υπάλληλοι του Κλάδου ΔΕ Φύλαξης – Πληροφόρησης ειδικότητας Ημερησίων Φυλάκων
Αρχαιοτήτων, που υπηρετούν στην Εφορεία Πόλης Αθηνών και διαθέτουν τουλάχιστον 5ετή προϋπηρεσία, κατ΄ εφαρμογή της παρ. 9 του άρθρου 80 του π.δ. 4/2018, όπως ισχύει.

Δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιοι υπάλληλοι οι οποίοι τελούν σε διαθεσιμότητα ή αργία ή έχουν καταδικαστεί τελεσιδίκως για τα αναφερόμενα αδικήματα στην παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 3528/2007 ή έχουν στερηθεί λόγω καταδίκης τα πολιτικά τους δικαιώματα για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση ή τους έχει επιβληθεί τελεσίδικα οποιαδήποτε πειθαρχική ποινή ανώτερη του προστίμου αποδοχών τεσσάρων (4) μηνών για οποιοδήποτε πειθαρχικό παράπτωμα μέχρι τη διαγραφή της ποινής.

Γ. Διαδικασία υποβολής αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Πόλης Αθηνών σε σφραγισμένο φάκελο, συμπληρωμένη την αίτηση του Παραρτήματος και το βιογραφικό τους σημείωμα, τα οποία επέχουν θέση υπεύθυνης δήλωσης έως την 25-5-2020, που ορίζεται ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Το εμπρόθεσμο της αίτησης

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ, ΦΥΛΑΚΕΣ, ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΠΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ


ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

ΕΓΓΡΑΦΗ NEWSLETTER

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΠΡΩΤΟΙ ΓΙΑ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ!