πρόσληψη-αρχαιολόγου-στην-εφορεία-αρ-406414
ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ | 22.01.2018 | 14:04

Πρόσληψη αρχαιολόγου στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηρακλείου

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηρακλείου ανακοινώνει την πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την υλοποίηση του 2ου υποέργου «Αρχαιολογικός Έλεγχος» του έργου «Αντιπλημμυρικές παρεμβάσεις στην πόλη Ηρακλείου –2017» με κωδικό MIS 5007093 που θα εκτελεστεί απολογιστικά και με αυτεπιστασία από την Εφορεία μας στο πλαίσιο Μνημονίου Συνεργασίας με την Δ.Ε.Υ.Α. Ηρακλείου, για χρονικό διάστημα απασχόλησης από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και έως 12 μήνες με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης έως την ολοκλήρωση του έργου.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ