Πρόσληψη αρχαιολόγου στην Ακαδημία Αθηνών

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας της ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ  προτίθεται να προβεί στην ανάθεση έργου ως κάτωθι:

Μία (1) θέση κύριου ερευνητή με το συγκεκριμένο ερευνητικό αντικείμενο.

Αντικείμενο ενασχόλησης: Θα συνταχθεί τόμος του Corpus Nummorum Graecorum που θα περιέχει το σύνολο των νομισμάτων του αρχαίου δήμου του Ραμνούντος, των ιερών του, του φρουρίου και τα εκ περισυλλογής νομίσματα, όσα βρέθηκαν κατά τις ανασκαφές του 19ου αιώνα και κατά τις νεώτερες της περιόδου 1960 – 2002. Το κείμενο του τόμου θα συνταχθεί σύμφωνα με τα πρότυπα που θέτει η Διεθνής Ακαδημαϊκή Ένωση και όπως αυτά προκύπτουν από τους ήδη εκδεδομένους τόμους.

Η σύμβαση που θα υπογραφεί με την ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ/ΕΛΚΕ θα είναι σύμβαση μίσθωσης έργου με συνολικό ποσό 21.468,28 ευρώ μικτά. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται στο ένα (1) έτος.

Απαραίτητα προσόντα:

• Πτυχίο αρχαιολογίας.
• Μεταπτυχιακό κλασικής αρχαιολογίας
• Διδακτορικό δίπλωμα στην ελληνική ιστορία και τη νομισματική
• Αποδεδειγμένη εμπειρία στη μελέτη και αναγνώριση των ελληνικών
νομισμάτων
• Αποδεδειγμένη εμπειρία στην κριτική ιστορική και νομισματική έρευνα μέσω
του διαδικτύου.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΣ, ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ