προσλήψεις-τεσσάρων-ατόμων-στο-δήμο-π-60260
ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ | 15.02.2017 | 13:55

Προσλήψεις τεσσάρων ατόμων στο δήμο Παλλήνης

Στην προκήρυξη πρόσληψης 4 ατόμων, διαφόρων ειδικοτήτων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (1 έτος με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης έως τη λήξη του προγράμματος) προχωρά ο δήμος Παλλήνης για την υλοποίηση των Υποέργων:

α) Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Παλλήνης. (1η Δομή) και

β) Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Παλλήνης. (2η Δομή), της Πράξης Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Κοινωνικό Φαρμακείο, Δήμου Παλλήνης.

Τα παραπάνω εντάσσονται στο πλαίσιο του ῾῾Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Αττική 2014-2020 – Άξονας προτεραιότητας Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και Καταπολέμηση της Φτώχειας και Διακρίσεων – Διασφάλιση της Κοινωνικής Συνοχής.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ