προσλήψεις-στο-φοδσα-διαχείρισης-περ-0
ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ | 27.03.2020 | 14:49

Προσλήψεις στο ΦΟΔΣΑ Διαχείρισης Περιβάλλοντος Δήμων Ν. Καζαντζάκη – Αρχανών-Τεμένους

O Σύνδεσμος – Φο.Δ.Σ.Α Διαχείρισης Περιβάλλοντος Δήμων Ν. Καζαντζάκη – Αρχανών-Τεμένους, ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών, δύο (2) ατόμων, προς κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του.

Ειδικότητες: ΥΕ Εργατών Καθαριότητας, ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων έργων ( Εκσκαφέας -Φορτωτής)

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία του Συνδέσμου Πεζά, Τ.Κ. 70100 και αρμόδιοι για την παραλαβή είναι οι υπάλληλοι κ. Κασσωτάκη Ειρήνη και Κριτσωτάκη Καλλιόπη κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτηση τους και τα δικαιολογητικά έως 31-3-2020.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ