Προσλήψεις στην Περιφερειακή Ενότητα Ευρυτανίας (απόφαση)

Την πρόσληψη εργαζόμενου με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δύο μηνών, για την κάλυψη έκτακτων κατεπειγουσών εποχιακών αναγκών, όπως αναφέρονται στην αριθ.79/2015 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας, οι οποίοι θα απασχοληθούν για τις ανάγκες της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας.

Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη ΕΔΩ.

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ, ΟΤΑ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ, ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ


Αφήστε μια απάντηση