Προσλήψεις 9 ατόμων στο Δ. Καλαμαριάς

Ο δήμος Καλαμαριάς εγκρίνει την πρόσληψη συνολικά 9 ατόμων για τον για ένα έτος, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης, για την υλοποίηση των Πράξεων «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ» και «ΔΟΜΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ, ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΣΣΙΤΙΟΥ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ», με τις εξής ειδικότητες, ανά πράξη: Κοινωνικό παντοπωλείο-παροχή συσσιτίου

 1 ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών

 1 ΔΕ Μάγειρας

 1 ΥΕ Βοηθού Μάγειρα

 1 ΥΕ Βοηθητικού προσωπικού Κοινωνικό Φαρμακείο

 1 ΠΕ Φαρμακοποιών

 1 ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών Κέντρο Κοινότητας

 2 ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών

 1 ΠΕ Ψυχολόγων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ


Αφήστε μια απάντηση