Προσλήψεις 9 ατόμων στην ΕΦΑ Δυτικής Αττικής

ΕΦΑ Σερρών

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Δυτικής Αττικής ανακοινώνει την πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και λοιπών ειδικοτήτων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών του Υποέργου «Αποκατάσταση Μεγάλου Περιβόλου της Ι. Μ. Δαφνίου, B΄ Φάση» του έργου «Αποκατάσταση Μεγάλου Περιβόλου της Ι. Μ. Δαφνίου, B΄ Φάση», για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης έως το τέλος του υποέργου.

Για όσο διάστημα εφαρμόζονται τα μέτρα αντιμετώπισης των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID 19 και σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 46 της από 30/3/2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ Α’ 75/2020) και την με αριθ. 34781/4-6-2020 Κ.Υ.Α. και τη με αριθ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/119/οικ.11682/9-6-2020 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ για σταδιακή αποκατάσταση της λειτουργίας των Δημοσίων Υπηρεσιών – Μέτρα και ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της διασποράς του κορωνοϊού (ΑΔΑ:ΨΘΓΘ46ΜΤΛ6-ΘΘΦ), οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά, με έναν από τους ακόλουθους τρόπους:

α) είτε με ηλεκτρονικό τρόπο, μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στη διεύθυνση [email protected]
β) είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στην ακόλουθη διεύθυνση: Πανός 16, Τ.Κ. 105 55 (Πλάκα) Αθήνα, (τηλ. επικοινωνίας: 210 3213571, υπεύθυνες επικοινωνίας κ.κ. Ελισάβετ Αλβανού, Χριστίνα Κούστα)
γ) είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, στα γραφεία της Υπηρεσίας μας
στην ακόλουθη διεύθυνση: Πανός 16, Τ.Κ. 105 55 (Πλάκα) Αθήνα, κατόπιν προγραμματισμένου ραντεβού (τηλ. επικοινωνίας: 210 3213571, υπεύθυνη επικοινωνίας κ. Ελισάβετ Αλβανού).

Η υποβολή γίνεται εντός προθεσμίας επτά (7) εργάσιμων ημερών που αρχίζει από την επομένη της καταχώρισης στο διαδικτυακό κόμβο (ιστοσελίδα) της εφαρμογής ΔΙΑΥΓΕΙΑ (http://diavgeia.gov.gr) και του ΥΠ.ΠΟ.Α. (http://www.culture.gr) και της ανάρτησης της ανακοίνωσης στον πίνακα ανακοινώσεων της Υπηρεσίας (από Τρίτη 30-06-2020 έως και Τετάρτη 08-07-2020).

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ, ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ


ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

ΕΓΓΡΑΦΗ NEWSLETTER

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΠΡΩΤΟΙ ΓΙΑ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ!